Huishoudelijke zaken

Huishoudelijke zaken

Huishoudelijke zaken

 

ZIEK Melden

Ben je ziek of verhindert, probeer dit tijdig door te geven aan het bestuur/trainers.
Is men langere tijd ziek of niet in staat de lessen/trainingen te volgen, dan dient men zich ziek te melden bij het bestuur.

 

Lidmaatschap

Aanmelding dient te geschieden door middel van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier en met het inschrijfgeld van € 12,50.

Beëindiging lidmaatschap: (liever niet natuurlijk)Dit kan alleen schriftelijk gebeuren met bijgevoegd “EINDE LIDMAATSCHAP FORMULIER”. Dit formulier is verkrijgbaar bij de secretaris of te downloaden op onze website. Indien men verzuimt een lid schriftelijk op te zeggen, zal de contributie gewoon blijven doorlopen.

 

 

JUDOBOND Nederland jbn

Onze vereniging is aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Van alle leden van de vereniging verwachten wij dat zij zich tevens lid maken de JBN.
Bij opzegging van het lidmaatschap van de club is men er zelf verantwoordelijk voor, om ook het lidmaatschap van de bond op te zeggen en wel vóór 15 november van het lopende contributiejaar op www.jbn.nl.

 

WEDSTRIJDEN

Regelmatig wordt er deelgenomen aan wedstrijden. Deze wedstrijden, georganiseerd door collega verenigingen, zijn een zeer leerzaam middel om het competitief individueel judo niveau te verhogen. Tijdens deze wedstrijden zal een begeleider altijd terzijde staan.

 

GEDRAGREGELS

IN DE DOJO(gymzaal):

 • Alle judoka’s zijn verplicht om zich in het kleedlokaal om te kleden. Niemand loopt over straat met zijn judo pak aan en op slippers i.v.m. hygiëne
 • In het kleedlokaal mag niet worden gestoeid of geschreeuwd;
 • tevens dient zorgvuldig te worden omgegaan met eigendommen van andere judoka’s. (Leg je spullen netjes bij elkaar of stop ze in je tas.)
 • Neem geen waardevolle spullen mee, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.
 • Na het omkleden gaat de judoka stilletjes aan de kant zitten in de zaal.

DE JUDOKA:

 • Men komt met een schoon judopak de mat op.
 • Tevens zorg men dat handen en voeten schoon zijn.
 • Meisjes dragen altijd een hooggesloten T-shirt onder hun judopak jongens dragen geen hemd of T-shirt. (Uitzonderingen i.v.m. weerstand of huidaandoeningen in overleg met de sensei)
 • In de zaal, buiten de mat draagt de judoka slippers, zodat de mat schoon blijft.
 • De nagels (handen + voeten) zijn kort geknipt en schoon.
 • De judoka draagt geen sieraden, metalen voorwerpen of armbandjes.
 • Lange haren dienen samengebonden te worden, (gelieve geen elastiekjes met metalen sluiting)
 • Oude wondjes dienen thuis verzorgd te worden.
 • Indien men i.v.m. een voetaandoening sokken moet dragen, dan zijn deze schoon en worden voor aanvang van de les aangedaan met toestemming van de sensei.
 • Men gaat voor de les naar het toilet en niet tijdens!

TIJDENS DE LES:

 • De judoka is op tijd aanwezig.
 • Tijdens de uitleg is de judoka stil en aandachtig en stoort geen andere judoka’s
 • Judoka’s die met elkaar gaan oefenen groeten elkaar eerst.
 • Iedereen oefent met iedereen, geen uitzonderingen.
 • De judomat mag nooit zonder toestemming van de sensei verlaten worden.
 • Indien een judoka te laat is, meldt hij/zij zich eerst bij de sensei, voordat hij/zij aan de les deelneemt.

VOOR DE OUDERS:

 • Het is niet mogelijk om de gymzaal te betreden met schoenen.
 • De ouders worden verzocht wanneer zij in de dojo zijn, niet de les te verstoren.