Agenda

Agenda

September

Donderdag 07-09-2023 :  Jaarvergadering

Zaterdag 30-09-2023 :  gezamenlijk toernooi met judovereniging Ju No Kata Ubachsberg

Oktober

Zondag 29-10-2023: Geuldaltoernooi Valkenburg

Dinsdag 31-10-2023 :  ouder + kind judo

November

Vrijdag 03-11-2023 :  ouder + kind judo

Januari

Dinsdag 09-01-2024 :  Nieuwjaarstraining

Dinsdag 28-01-2024 :  Examens

Februari

Vrijdag 02-02-2024 :  Examens